Triệu chứng bệnh trĩ

Triệu chứng bệnh trĩ

Triệu chứng bệnh trĩ

Khi áp lực trong ổ bụng, áp lực trong trực tràng và trong ống hậu môn tăng cao sẽ làm cho đám tĩnh mạch ở trực tràng và hậu môn phình ra gây nên bệnh trĩ. Bệnh rất phổ biến nên nhiều người coi nhẹ, chỉ đến khi bệnh có những biến chứng và gây ảnh hưởng nhiều đến sinh họat và công việc của người bệnh thì mới đến… [Chi tiết]

Chi tiết >>

Hệ thống đặt lịch online

Đặt lịch hẹn

Tên:

Số ĐT:

Thời gian:

Triệu chứng:

img