trị bệnh trĩ

Bệnh trĩ – nỗi lo thầm kín

Bệnh trĩ – nỗi lo thầm kín

Bệnh trĩ đối với những người mắc phải thật sự phiền toái. Là căn bệnh vô cùng khó nói, không biết giãi bày cùng ai. Vì vậy, người bệnh trĩ có xu hướng âm thầm chịu đựng sự dày vò của bệnh tật và những phiền toái mà nó gây ra cho mình. Bệnh trĩ – nỗi lo thầm kín Thập nhân cửu trĩ “Thập nhân cửu trĩ” – trong… [Chi tiết]

Chi tiết >>

Hệ thống đặt lịch online

Đặt lịch hẹn

Tên:

Số ĐT:

Thời gian:

Triệu chứng:

img