Tắc động mạch trĩ ngoại

Tắc động mạch do trĩ ngoại nguy hiểm như thế nào?

Tắc động mạch do trĩ ngoại nguy hiểm như thế nào?

Bệnh trĩ ngoại hình thành do chùm tĩnh mạch ngoài bị giãn, gấp khúc tạo nên. Trĩ ngoại xuất hiện ở phía dưới vùng lược mặc dù người bệnh có thể quan sát được nhưng không thể đưa vào bên trong hậu môn. Bệnh trĩ ngoại có một đặc trưng đó là gây tắc động mạch nên làm cho người bệnh có cảm giác đau đớn và khó chịu. Theo các… [Chi tiết]

Chi tiết >>

Hệ thống đặt lịch online

Đặt lịch hẹn

Tên:

Số ĐT:

Thời gian:

Triệu chứng:

img