Sa trực tràng

Cảnh báo, hoại thử trực tràng do dùng thuốc điều trị bệnh trĩ

Cảnh báo, hoại thử trực tràng do thoa thuốc điều trị bệnh trĩ

Ông N 58 tuổi có triệu chứng khối màu hồng sa ra ngoài hậu môn khiến ông cảm thấy bất tiện trong sinh hoạt và mỗi khi đại tiện. Mang nỗi khổ kể với ông thông gia, thông gia khẳng định như đinh đóng cột là bị bệnh trĩ. Ngay hôm sau ông thông gia mua tặng ông N thuốc thoa rụng trĩ, gồm hai loại bột, loại màu xanh… [Chi tiết]

Chi tiết >>

Hệ thống đặt lịch online

Đặt lịch hẹn

Tên:

Số ĐT:

Thời gian:

Triệu chứng:

img