Ngứa hậu môn khi mang thai

Ngứa hậu môn khi mang thai do đâu?

Ngứa hậu môn khi mang thai do đâu?

Phụ nữ mang thai có rất nhiều sự biến đổi về mặt tâm lý và hoocmon trong cơ thể. Ngứa hậu môn khi mang thai cũng một phần do sự biến đổi trong cơ thể cũng với những tác động bên ngoài thai phụ có thể gây nên hiên tượng này. Theo các bác sĩ Thiên Hòa một số thai phụ thấy lòng bàn tay, lòng bàn chân bị ửng… [Chi tiết]

Chi tiết >>

Hệ thống đặt lịch online

Đặt lịch hẹn

Tên:

Số ĐT:

Thời gian:

Triệu chứng:

img