Dấu hiệu bệnh trĩ ngoại

Dấu hiệu bệnh trĩ ngoại

Dấu hiệu bệnh trĩ ngoại là gì?

Kinh tế ngày càng phát triển nhưng chất lượng cuộc sống ngày càng giảm sút. Tình trạng này do nhiều nguyên nhân gây nên trong đó chủ yếu xuất phát từ tác hại của các loại bệnh thông thường mà con người dễ mắc phải điển hình là bệnh trĩ. Bệnh này gồm có 3 dạng là trĩ nội, trĩ ngoại, trĩ hỗn hợp. Trong đó, bệnh trĩ ngoại hiện… [Chi tiết]

Chi tiết >>

Hệ thống đặt lịch online

Đặt lịch hẹn

Tên:

Số ĐT:

Thời gian:

Triệu chứng:

img