biểu hiện apxe hậu môn

Biểu hiện apxe hậu môn

Biểu hiện của bệnh apxe hậu môn

Hậu môn trực tràng được cấu tạo bởi ba thành phần quan trọng: niêm mạc, lớp cơ và mạch máu. Khi có sự nhiễm trùng tụ mủ ở một số vị trí của hậu môn như niêm mạc, dưới niêm mạc, trong lớp cơ, dưới da gần hậu môn thì đó gọi là bệnh apxe hậu môn. Vậy làm thế nào để phát hiện sớm bệnh để có phương pháp… [Chi tiết]

Chi tiết >>

Hệ thống đặt lịch online

Đặt lịch hẹn

Tên:

Số ĐT:

Thời gian:

Triệu chứng:

img