biểu hiện apxe hậu môn

Biểu hiện apxe hậu môn

Biểu hiện của bệnh apxe hậu môn

Bệnh apxe hậu môn là tình trạng viêm nhiễm gây tụ mủ dưới dạng cục apxe cứng tấy đỏ ở hậu môn. Tình trạng trên khiến người bệnh cảm thấy vô cùng đau đớn và gây ra nhiều ảnh hưởng tới đời sống, sức khỏe của bệnh nhân. Chính vì vậy nhận biết apxe hậu môn sớm không chỉ giúp bệnh nhân nhanh chóng giải quyết nỗi khổ này mà còn giúp quá… [Chi tiết]

Chi tiết >>

Hệ thống đặt lịch online

Đặt lịch hẹn

Tên:

Số ĐT:

Thời gian:

Triệu chứng:

img