bị trĩ nội

Đau rát hậu môn, đi ngoài ra máu có phải bị bệnh trĩ không?

Hệ thống đặt lịch online

Đặt lịch hẹn

Tên:

Số ĐT:

Thời gian:

Triệu chứng:

img