bệnh trĩ có di truyền không

Bệnh trĩ có di truyền không?

Bệnh trĩ có di truyền không?

Bệnh trĩ là một trong những bệnh thông thường phổ biến hiện nay, nó không phải là bệnh nan y nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người bệnh. Bên cạnh việc lo lắng bệnh sẽ khó chữa trị, nhiều người còn lo bệnh sẽ có tính chất di truyền ảnh hưởng đến con cái mình sau này. Để biết bệnh trĩ có di truyền không? Các… [Chi tiết]

Chi tiết >>

Hệ thống đặt lịch online

Đặt lịch hẹn

Tên:

Số ĐT:

Thời gian:

Triệu chứng:

img