Bện hậu môn trực tràng

Các dạng nứt kẽ hậu môn và cách điều trị

Các dạng nứt kẽ hậu môn và cách điều trị

Dựa vào tình trạng bệnh và thời gian mắc bệnh để phân chia các dạng nứt kẽ hậu môn từ đó có cách điều trị thích hợp cho từng cấp độ bệnh, mang lại hiệu quả, tiết kiệm thơi gian và chi phí cho người bệnh. Các dạng nứt kẽ hậu môn và cách điều trị Theo cac bác sĩ chuyên khoa hậu môn trực tràng phòng khám Thiên Hòa… [Chi tiết]

Chi tiết >>

Hệ thống đặt lịch online

Đặt lịch hẹn

Tên:

Số ĐT:

Thời gian:

Triệu chứng:

img